Ramen en ventilatie van de woonruimte

Vooral in de nieuwbouw, met een hoge mate van thermische isolatie, ventilatie van de woonruimte is van cruciaal belang. Door middel van een goede ventilatie zorgt u voor een aangename sfeer en klimaat in de woonruimte, tegelijk voorkomt u schade aan het gebouw.

Een goede ventilatie is belangrijk om de volgende redenen:

  • Controle van de vochtigheid in de woonruimte die de vorming van schimmel voorkomt.
  • Vervanging van uitgeademde lucht
  • De verwijdering van geuren en vervuiling
  • Gezonde klimaat voor uw huis
  • Goede bescherming tegen vocht aan uw gebouw
  • Verminderde warmteverlies en daarmee de stookkosten

Ventilatie m.b.v. de ramen

Raamventilatie is de makkelijkste en snelste manier om de lucht te vervangen in de kamer, vochtregulering en het verminderen van het risico van schimmel. Hiervoor zijn drie manieren:

Kiepstand

Ventileren m.b.v. kiepstand van de ramen wordt afgeraden met de huidige normen van de thermische isolatie, vooral in de winter en natte omstandigheden. De kiepstand wordt gebruikt voor de natuurlijke stroming van de lucht in de kamer. Deze manier van ventileren wordt afgeraden, met name gedurende langere tijd, omdat het raam aanzienlijk afkoelt, waardoor het risico van condensatie en schimmel op de randen van het raam toeneemt.

Klassiek ventileren

De draaidelen gaan wijd open voor een korte periode (4-10 minuten). Dit zorgt voor een snelle uitwisseling van de lucht en energieverlies wordt tot een minimum beperkt.

Kruis ventileren

Kruis ventileren is de meest effectieve manier van ventileren. Ramen en deuren worden gelijktijdig geopend, om tocht te maken, wat leidt tot een volledige luchtwisseling binnen 2 tot 4 minuten.

Vocht en schimmelgroei in woonruimten

Een aangenaam binnenklimaat is de basis voor een goed gevoel in de woning. Luchtvochtigheid in de kamer heeft de grootste impact op de kwaliteit van het binnenklimaat. Relatieve vochtigheid tussen 40% en 60% wordt algemeen beschouwd als een aangenaam en gezond klimaat in de kamer. Relatieve luchtvochtigheid is meestal een functie van de volgende factoren:

  • Dagelijkse activiteiten in de woning
  • Het gebruik van de douche of bad, evenals de natuurlijke ademhaling van mensen, dieren en planten
  • Temperatuur en weersomstandigheden

Een goed binnenklimaat is essentieel voor de gezondheid en het onderhoud van woonruimte.
Geschikt klimaat kan effectief de groei van schimmel voorkomen op koudere pleken van de buitenmuren of in vochtige ruimten.
Om schimmelgroei te voorkomen, is het noodzakelijk om de vochtigheidsgraad te handhaven op een goed niveau voor mensen en gebouwen, door het toepassen van methoden van ventileren die passen bij de gegeven omstandigheden.

De verhouding van temperatuur, vochtigheid en schimmelgroei

De hoeveelheid vocht in een kubieke meter varieert als functie van luchttemperatuur. Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht. Bij kamertemperatuur van 20 ° C en een relatieve vochtigheid van 60% , één kubieke meter lucht in de kamer bevat 10 gram water. Wanneer de temperatuur vermindert naar 8 ° C, kan de lucht in de kamer alleen de helft van de vocht absorberen. Dit betekent dat 50% vocht ontsnapt uit de lucht en verschijnt als condenswater, gewoonlijk op koudere buitenmuren. Het risico van schimmelgroei neemt toe op deze plekken.

Dauwpunt en kritieke temperatuur voor het ontstaan van schimmel

Wanneer de relatieve luchtvochtigheid een drempelwaarde van 100% bereikt, overtollig vocht begint te condenseren en creërt condenswater. De temperatuur waarbij condensatie optreedt wordt het dauwpunt genoemd. Aangezien de relatieve vochtigheid een functie van de temperatuur is, het dauwpunt varieert in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, het dauwpunt bij een kamertemperatuur van 20 ° C, met een relatieve vochtigheid van 50%, is 9,3° C

Vandaag weten we dat schimmel kan ontstaan bij een luchtvochtigheid van 80% . Dit betekent dat in het bovenstaande voorbeeld, schimmel kan ontstaan op oppervlakken waarvan de temperatuur 12,6 ° C of lager is, op de muren, met name in de hoeken.

Zoals reeds vermeld, kan de vochtigheid gereguleerd en gehandhaafd worden op een comfortabel niveau, met goede ventilatie. Door moderne bouwnormen en toenemende eisen voor energie-efficiëntie in nieuwe gebouwen, wordt steeds meer belang gehecht aan ventilatie van de woonruimte.